You are currently viewing ความรู้ซอด้วง ที่เป็นเครื่องดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ความรู้ซอด้วง ที่เป็นเครื่องดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ

  • Post author:
  • Post category:Blog

ซอด้วง ต้องบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นยาวนานและกำเนิดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้ และในปัจจุบันยังมีการเล่นซอด้วงอยู่ตามโรงเรียนต่างจังหวัดที่นิยมเล่นและอนุรักษ์ดนตรีไทยมาตลอด จะมีวิชาบังคับให้เรียนดนตรีไทยเลย จึงทำให้เด็กนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยอย่างเช่นซอด้วง

ซอด้วง

เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สายในการเล่นให้เกิดเสียงดนตรี โดยใช้สาย 2 เส้นในการสีกันให้เกิดเสียง แนะนำมาอยู่ในวงดนตรีไทยหลายประเภทเลย เมื่อวานจะเป็นวงมโหรี วงเครื่องสายไทย หรือไม่การที่เล่นโซโล่เดี่ยว ทำทำนองเสียงไพเราะไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำเป็นเอกลักษณ์ของซอด้วง มีลักษณะคล้ายซอประเทศจีนเลยก็ว่าได้ เพราะว่ามีรูปร่างคล้ายกันและในการเล่นที่คล้ายกันอีกวัสดุในการทำก็ใช้วัสดุเดียวกัน

เก่าแก่โบราณ

ต้องบอกเลยว่าซอด้วงนี้เป็นเครื่องดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา น่าจะเริ่มอยู่ที่พุทธศักราช 1991 โดยในสมัยนั้นจะมีเครื่องดนตรีมากมายไม่ว่าจะเป็น ขลุ่ย ปี่ และยังมีอีกมากมายที่เป็นเครื่องดนตรีในสมัยนั้นที่ถูกบันทึกไว้เพื่อเตือนความทรงจำว่าเครื่องดนตรีพวกนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยในสมัยโบราณ และให้คนไทยนั้นรักษาไว้

ลักษณะ

วัตถุดิบในการทำนั้นเป็นวัตถุดิบทำมาจากไม้ไผ่ ตรงลำตัวนั้นจะมีเล็กน้อย ส่วนตรงปลายนั้นจะงอเข้าหากันและเจาะเป็น 2 รู หน้าจอนั้นขึ้นด้วยหนังลูกวัวหรืออาจจะมีหนังลูกแพะ คันทวนทำมาจากไม้และมีชิ้นส่วนวัตถุดิบอีกมากมายถือว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีความสวยงามอย่างมาก สวยงามอย่างมากความเงาของซอด้วงถูกใจหลายคนเลย