You are currently viewing ทำไมเราจึงควรรักษาดนตรีไทยแนวทางอนุรักษ์

ทำไมเราจึงควรรักษาดนตรีไทยแนวทางอนุรักษ์

  • Post author:
  • Post category:Blog

สำหรับดนตรีไทยนั้นเชื่อได้เลยว่ามีหลายคนที่ต้องการที่จะรักษามันไว้ เพื่อไม่ให้มันหายไปจากวัฒนธรรมเพราะว่ามันเป็นมรดกตกทอดมา ตั้งแต่สมัยก่อนมันเป็นสิ่งที่ถูกสะสมเอาไว้และเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ด้วยทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ไม่มีคนที่ให้ความสนใจกับมันสักเท่าไหร่นักถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคน อยากให้อนุรักษ์ก็ตามแต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะเข้ามายืนอย่างเต็มตัวและต้องการสืบสานเครื่องดนตรีเอาไว้

ส่งเสริม

เราสามารถที่จะร่วมมือกันในหลากหลายฝาสยหลากหลายคน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษาเราสามารถช่วยกันส่งเสริมได้ และที่สำคัญมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของไทย ดังนั้นเราก็ควรที่จะเสริมสร้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณค่าการรักษาความมั่นใจ ให้กับประชาชนรวมถึงนักศึกษานักเรียนด้วยเพื่อที่จะทำให้มันเป็นตัวที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น

 เผยแพร่ความรู้

ทุกวันนี้กล้าพูดได้เลยว่ามีคนที่รู้เกี่ยวกับดนตรีไทยไม่กี่คนอย่างแน่นอน สำหรับเด็กยุคใหม่ดังนั้นต้องบอกเลยว่าการเผยความรู้ หรือการแพร่ความรู้ทางช่องทางต่างๆจะเป็นตัวช่วย ที่ทำให้ทุกคนนั้นหันมาสนใจเพราะว่าสื่อในยุคปัจจุบัน มีอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ และก็ช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับเครื่องดนตรีไทยมากขึ้น

การร่วมการศึกษาค้นคว้า

มันจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ดนตรีไทยนั้นจะไม่หายไปอย่างแน่นอน เพราะว่าการศึกษาค้นคว้ามันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้สามารถเจาะลึก เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยและยังสามารถนำ มันมาอ่านได้ซ้ำอีกด้วยเพราะส่วนมากในการเก็บข้อมูล เอาไว้เราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพื่อนำออกมาศึกษาได้ และต้องบอกเลยว่ามันเป็นมรดกของไทยอย่างแท้จริงอยากให้ทุกคนนั้นมองเห็นคุณค่าของมัน